X
Комплаенс служба

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – Мемлекетіміздің қауіпсіздігі үшін күрес!

 «Комплаенс қызметі кеңсесі»

 

 

 

 

Хабарласу үшін: 

Жұмыс орны : 2 қабат. 209 каб.

Жұмыс тел.: (705268) внут. 1268

Ұялы тел.: +7 701 511 1091

Эл. почта: terkozha@mail.ru

Офицер комплаенс  – Тилепбердиев Е. А.

Конституционные права граждан Республики Казахстан
Антикоррупционная политика